Vzdelanie a prax

 • 2003 - 2005

  Vzdelanie

  V r. 2003 som vyštudovala Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v Bratislave kde som získala titul MUDr. Po skončení vysokej školy som 1.5 roka pracovala v Sanatóriu AT pod vedením MUDr.Novotného. Moja práca spočívala v individuálnych a skupinových terapiách pre klientov závislých od drog a alkoholu, práce v adiktologickej ambulancii a poskytovania poradenstva príbuzným.

 • 2005

  Pediatrička v nemocnici v Trutnove

  V tomto období som pracovala ako pediatrička na detskom oddelení v Oblastní nemocnici v Trutnove v ČR.

 • Od roku 2006

  Detská psychiatrička a asistentka Lekárskej Fakulty UK

  Od februára 2006 som zamestnaná na Klinike detskej psychiatrie Detskej Fakultnej Nemocnice v Bratislave ako detská psychiatrička. Zároveň pracujem aj ako asistentka Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského. Vyučujem poslucháčov Lekárskej fakulty a venujem sa výskumu. V r.2012 som absolvovala špecializačnú skúšku z detskej psychiatrie. V roku 2014 som ukončila postgraduálne štúdium v odbore psychiatria na LFUK v Bratislave.

 • V rokoch 2007 a 2008

  Vzdelávací program v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti

  V rokoch 2007 a 2008 som absolvovala vzdelávací program v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti vo vzdelávacom centre detského hospicu Plamienok pod vedením zahraničných odborníkov zo Španielska, Argentíny, USA a Anglicka. Jeho cieľom bolo získanie nových poznatkov a skúseností v oblasti paliatívnej liečby, kreatívneho sprevádzania rodín v procese smútenia, podpory smrteľne chorých a zomierajúcich detí. V r.2012 - 2013 som jeden deň v týždni pracovala v Poradenskom centre detského hospicu Plamienok, kde som terapeuticky pracovala s rodinami po strate dieťaťa.

 • Hlavné psychoterapeutické zameranie

  V rokoch 2009 – 2014 som absolvovala Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze Spoločnosti pro Logoterapii a Existenciální analýzu v Českej republike. V rokoch 2013 – 2014 som absolvovala vzdelávací program „Terapia psychickej traumy“ Spoločnosti pro Logoterapii a Existenciální analýzu v Českej republike pod vedením Dr.J.Božukovou a Prof.Dr.med.L.Reddemann. Od roku 2013 sa ako učastník aj ako lektorka zúčastňujem Vzdelávacieho programu „Psychoterapia detí“ organizovaného Společností pro Logoterapii a Existenciální analýzu v Českej republike a GLE Rakúsko.

 • 2011

  Vlastná prax

  Od septembra 2011 vykonávam vo vlastnej praxi Individuálne poradenstvo v oblasti rozličných osobných problémov, v náročných životných udalostiach a v medziľudských vzťahoch u dospelých, detí a mládeže. Od roku 2015 som koterapeutkou v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v logoterapii a existenciálnej analýzy.

 • 2012

  V r.2012 som sa stala členkou a spoluzakladateľkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu v SR.
  Ďalšie členstvá: Slovenská Psychiatrická Spoločnosť SLS – Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie; Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť - som zapísaná v zozname psychoterapeutov SR; FETE - Federation of Existencial Therapies Europe


Cenník

Cena jedného sedenia je 45€ (sedenie trvá 50 min).
Cena jedného sedenia v anglickom jazyku je 45€.


Objednanie:

Stretnutia prebiehajú po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu. Objednať sa môžete na čísle +421 903 703 743. Keď vám nezdvihnem, je pravdepodobné, že sa venujem klientovi a ozvem sa vám späť hneď, ako to bude možné.
Dohodnutý termín je možné zrušiť maximálne 24 hodín vopred, inak je nutné ho uhradiť.


OZNAM:

Až do odvolania nemôžem z kapacitných dôvodov prijímať nových klientov.


Kontakt


MUDr. Zuzana Matzová PhD.

Nejedlého 18
84102 Bratislava
tel.: +421 903 703 743
email: z.matzova@gmail.com

Informácie o spracovaní osobných údajov (GDPR)